O besedě

Cílem programu je odstraňování bariér mezi zdravou veřejností a zrakově postiženými lidmi, vzdělávání v kontaktu s nimi, podpora tolerance a přijetí výjimečnosti člověka i prevence šikany.

Interaktivní formou žáci získají:

 • možnost aktivně diskutovat o významu jednotlivých smyslů v lidském
  životě a jak částečná nebo úplná ztráta zraku zasahuje člověka v různých oblastech
  života,

 • příležitost zopakovat si, jak funguje zrakové ústrojí, kolik procent informací
  tímto smyslem přijímáme a jak o něj můžeme přijít,

 • informace pro pochopení pojmů jako „člověk se zrakovým postižením a
  kompenzační pomůcka“,

 • prostor vyzkoušet si prostřednictvím osobní zkušenosti v bezpečném
  prostředí aktivity a vnímání beze zraku,

 • možnost seznámit se s kompenzačními pomůckami pro sebeobsluhu, práci s
  informacemi, pohyb a orientaci, hry a volný čas,

 • jistotu při komunikaci a provázení nevidomých a schopnost správně jim pomoci.

Besedy probíhají ve třídách, hernách škol nebo jiných prostorách, které mohou zajistit samotní zájemci o besedu. Náplň je vždy přizpůsobena věku účastníků.

Beseda za vámi přijede do měst Frenštát pod Radhoštěm., Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Kopřivnice, Nový Jičín, Příbor, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí i do okolních obcí.

Délka besedy je podle domluvy od 45 do 90 minut.

Možnost rozšíření programu o rozhovor s nevidomým o významu vodícího psa v jeho životě.

Cena je 40 Kč na osobu. Minimálně 600 Kč za skupinu.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

logo Světluška