Reference

Co se říká o Smyslů-plné besedě?

Výborně vedená interaktivní beseda, která zaujala nejen žáky, ale i pedagogy. Všichni se bavili a zároveň si odnesli i spoustu cenných informací a praktických rad. Vřele doporučuji.
Mgr. Markéta Rárová
ZŠ Záhuní Frenštát p. R.
Za ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici děkujeme za besedy, které u nás již několik let pořádáte. Vždy se na ně i se svými kolegy těšíme. Také letos byla reakce dětí velmi pozitivní. Dozvěděly se spoustu pro ně nových a užitečných informací, vyzkoušely si situace, se kterými by se v životě mohly setkat. Celkově hodnotily celou akci vysokými čísly. Ale jedno negativum přece jen našly. Rády by totiž měly besedy ještě delší, aby si mohly vyzkoušet vše, co pro ně bylo připraveno. Těšíme se na další setkání.
Mgr. Hana Veselková a kolegové
ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici
Beseda nám přinesla spoustu cenných informací a zkušeností. Byla věnována dobrovolnicím, které se účastnily sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek pomáhá zrakově postiženým. První část byla ryze teoretická. Dozvěděli jsme se informace o vzniku očních vad (šedý a zelený zákal, onemocnění sítnice), genetických dispozicích, úrazech nebo jak komunikovat a pomoci lidem se zrakovým postižením. Ve druhé části nám byly představeny kompenzační pomůcky (tzv. Tyflopomůcky), které usnadňují práci v domácnosti, třeba indikátor hladiny, světla a barev, hodinky, hmatové budíky, rozlišovací knoflíky. Zkusili jsme si chůzi s bílou holí a také napočítat mince s klapkami na očích. Dozvěděli jsme se spoustu informací z běžného života lidí se zrakovým postižením např. jak pracují s mobilním telefonem a počítačem nebo jak cestují.
Mgr. Lenka Staňková
Gymnázium Nový Jičín
Moc děkuji za poutavou a názornou besedu, která proběhla na našem letním táboře. Ve dvouhodinovém programu se děti dozvěděly, jak oslovit a jak nabídnout pomoc nevidomému, jak zacházet se slepeckou holí a na praktických dovednostech si vyzkoušely, jak nelehké je žít se zrakovým postižením. Besedu vřele doporučuji nejen dětem, ale i dospělým. Z běžných činností se stávaly nelehké úkoly. Díky tomuto poznatku se dětem svět nevidomých trochu přiblížil a věřím, že to povede k většímu pochopení a toleranci.
Zuzana Hyvnarová
Vanajvan Kopřivnice